9,1 / 10
9,1 / 10

Garantie op Dubbel Glas (isolatieglas)

Op uw dubbel glas (isolatieglas) is standaard een garantie gedurende een periode van 10 jaar van toepassing volgens bepalingen van de producent. Deze garantie houdt in dat géén vermindering van doorzicht of een grauwwaas zal optreden (bijvoorbeeld door inwendige aanslag, condensatie of aantasting van de al dan niet gecoate glasbladen).

Garantie Voorwaarden

1) Dubbel glas verticaal wordt geplaatst in een verblijfgebouw zoals een woning of kantoor.
2) het glas wordt geplaatst volgens de eisen in NEN 3576 en de richtlijnen in NPR 3577 of een door de leverancier goed te keuren vergelijkbare methode.
3) de ruit in de oorspronkelijke aangebrachte staat wordt gehouden. Dit betekent dat het onderhoud aan het raam moet worden uitgevoerd volgens de OAD ’81 [Onderhoud Afdichting Dubbelglas], de NPR 3577 en de ruit niet mag worden blootgesteld aan extreme thermische, chemische of andere omstandigheden. Bovendien mag het glas niet worden beplakt of beschilderd.

Uitgesloten van Garantie

1) schade ten gevolge van glasbreuk.
2) vertekeningen bij doorzicht of reflectie die horen bij normale eigenschappen van glas, gewone maatafwijkingen en natuurlijke temperatuur- en drukverschillen.
3) kleurverschijnselen, in de vorm van banden of patronen als neveneffect van (zon)licht op glas.

Zeker zijn van uw zaak?

De glaszetters van dubbelglaskennis.nl werken via de officiële NEN-normeringen. Vraag vrijblijvend een offerte van glaszetters uit uw regio.